ภาพกิจกรรม : นมัสการพระเจ้าและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (วันแม่แห่งชาติ)