ภาพกิจกรรม : นมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีมอบถวายและเปิดสระว่ายน้ำ