ภาพกิจกรรม : นมัสการพระเจ้า และเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าหญิงฯ ปีการศึกษา 2560