ภาพกิจกรรม : กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ศศ.ส.เกมส์ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562