กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2563

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 21 กรกฎาคม 2563 ภาพบรรยากาศการแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนพร้อมทีมงาน สโลแกนและนโยบายพรรค พร้อมทั้งเชิญชวนให้ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคน ร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 256